Facebook info@lar-v.com +385 (0)32 830-477

Vijesti


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za prihvatljive troškove u sklopu mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. LAG-u „LAG 5“ isplaćeno je 55.305,91 kuna, LAG-u Posavina 125.487,58 kuna, LAG-u Međimurski doli i bregi 89.910,02 kuna, LAG-u Neretva 152.199,48 kuna, LAG-u Šumanovci 115.918,35 kuna, LAG-u Južna Istra 103.583,32 kuna, LAG-u Krka 39.820,35 kuna, LAG-u Škoji 91.882,74 kuna, LAG-u Zrinska gora-Turopolje 116.892,93 kuna, LAG-u Frankopan  201.625,01 kuna, LAG-u Adrion 90.967,74 kuna, LAG-u Cetinska krajina 175.005,14 kuna, LAG-u Karašica 66.348,99 kuna,  LAG-u Zeleni trokut 65.690,30 kuna a LAG-u Izvor 76.962,31 kuna.

Lokalnim akcijskim grupama (LAG) Europska unija sufinancira izradu studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promotivno-promidžbenih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće za zaposlenike LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu. Do sada je iz IPARD-a Lokalnim akcijskim grupama isplaćeno više od 24 milijuna kuna.

Više informacija o LAG-ovima možete pogledati ovdje.  

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je brošuru 50 projekata Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu s kratkim pregledom projekata iz sva četiri dosadašnja poziva provedena u okviru prve prioritetne osi Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013., financiranog sredstvima Europske unije.

Brošura na jednostavan i pregledan način opisuje projekte poslovne i turističke infrastrukture, čija ukupna ugovorena vrijednost iznosi 647.832.938,89 kuna. Provedba prvih 25 projekata iz prva dva poziva završila je 2012., odnosno, 2013. godine, a provedba preostalih 25 poziva iz trećeg i četvrtog poziva još je u tijeku te se završetak njihove provedbe očekuje krajem 2015., odnosno, sredinom 2016. godine.

Brošura je dostupna na stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

 

Program je osmišljen u okviru Europske teritorijalne suradnje i nudi financijsku potporu za prekogranične projekte koji će biti usmjereni na rješavanje zajedničkih izazova  u pograničnim područjima

Europska komisija odobrila je novi program prekogranične suradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru u iznosu od oko 67 milijuna eura, od čega će se 57 milijuna eura osigurati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći za razdoblje 2014.-2020.
Program obuhvaća 12 županija na hrvatskoj strani, 109 općina i Distrikt Brčko iz Bosne i Hercegovine te 10 općina u Crnoj Gori.
 
Cilj programa je poboljšati kvalitetu zajedničkih javnih službi u području zdravstva i socijalne skrbi, poboljšati prevenciju rizika i energetsku učinkovitost te promicati razvoj održivih turističkih djelatnosti i povećati konkurentnost lokalnih poduzeća.
 
Programom će se pridonijeti i ostvarenju ciljeva Strategije za jugoistočnu Europu 2020., Makroregionalne strategije EU-a za regiju Podunavlja te Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju.
 
Ovaj program suradnje usmjeren je na četiri prioritetne osi:

  • poboljšanje kvalitete usluga u sektorima javnog zdravstva i socijalne skrbi u programskom području
  • zaštita okoliša, bolje sprječavanje rizika i promicanje energetske učinkovitosti
  • doprinos razvoju turističkih djelatnosti i očuvanju kulturne i prirodne baštine regije
  • poboljšanje gospodarske konkurentnosti regije


Za svaki poziv na dostavu projektnih prijedloga predviđena je organizacija informativnih radionica. Svi ovi dokumenti bit će distribuirani i raspoloživi na programskoj te nacionalnim internetskim stranicama programa.
Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga očekuje se početkom sljedeće godine.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Narodnim novinama br. 125/15, raspisala je natječaj za operaciju 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu", u sklopu podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne upravečiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH sukladno Zakonu o šumama i jedinice lokalne samouprave.
Prihvatljivi troškovi su ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture, ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture, ulaganja u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu te opći troškovi. Sredstva javne potpore iznose ukupno 3.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći danas, 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016. godine.


Pravilnik i natječaj pogledajte ovdje:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_106_2077.html http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2784841.html
 
Predlošci i upute za operaciju 4.3.3. pogledajte ovdje:http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi izdala je novu brošuru za poljoprivrednike s detaljnim uputama o tome koje izravne potpore mogu ostvariti do 2020. godine i na koji način.
Brošura detaljno opisuje kontrolne aktivnosti koje Agencija za plaćanja svake godine provodi nad poljoprivrednim gospodarstvima te razlaže pravila kojih se poljoprivrednici moraju pridržavati da bi ostvarili puni iznos izravne potpore.
Naime, nepridržavanje pravila dovodi do umanjenja isplate, a u nekim slučajevima čak i do izuzimanja cjelokupne isplate ili višegodišnje sankcije, pa preporučamo svim poljoprivrednicima koji koriste izravna plaćanja da pažljivo pročitaju ovu brošuru te da nam se slobodno obrate za dodatne informacije na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova brošura je nastala kako bi poljoprivrednim proizvođačima olakšala razumijevanje programa izravne potpore poljoprivredi, a za sve uvjete ostvarivanja potpore potrebno je proučiti propise temeljem kojih se određena potpora provodi: http://www.apprrr.hr/pravna-osnova-149.aspx
Tiskanu verziju brošure „Izravna potpora poljoprivrednicima i kontrola prije isplate“ možete preuzeti u regionalnim uredima Agencije za plaćanja, a elektronsku verziju, kao i sve prethodne brošure Agencije za plaćanja, možete preuzeti ovdje: http://www.apprrr.hr/brosure-4.aspx 

 

Općina Drenovci

Grad Županja

Općina Bošnjaci

Općina Vrbanja