Facebook info@lar-v.com +385 (0)32 830-477

Vijesti


ZAGREB, 30. listopada 2018. - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) održala je svečanu konferenciju povodom otvorenja pilot projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (eng. BOND – Business Organistions Network Development)“ vrijednog 7.012.151,60 kuna, cjelokupno financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Cilj ovog projekta je kroz temeljne i specijalizirane edukacije zaposlenika poduzetničkih potpornih institucija (PPI) razviti visokokvalitetne usluge koje će na ujednačen način biti dostupne poduzetnicima u svim hrvatskim regijama. Jedan od rezultata projekta bit će Mreža poduzetničkih potpornih institucija kao platforma preko koje će HAMAG-BICRO koordinirati razvoj kompetencija PPI-a kroz sustav treninga. Projekt je strateški postavljen od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a operativno njime upravlja HAMAG-BICRO.

Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a otvorio je konferenciju uvodnim riječima: „HAMAG-BICRO ovom inicijativom želi okupiti sve poduzetničke potporne institucije na jednoj jedinstvenoj platformi, kako bismo malim i srednjim poduzetnicima olakšali pristup potrebnim informacijama, osigurali im integriranu pomoć u svim stupnjevima razvoja, prilagodili se njihovim potrebama i učinili svima podjednako dostupna poslovna znanja, usluge i partnere. Provedba ovog projekta dio je realizacije jednog od dugoročnih ciljeva Agencije, a to je lokalno pozicioniranje na institucionalnoj razini, čime se doprinosi decentralizaciji sustava i poticanje dostupnosti informacija, znanja i usluga svim poduzetnicima podjednako, bez obzira na njihovu adresu poslovanja.

Pozdravnim govorima prisutnima su se obratile Ana Mandac, pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta te Sanja Želinski Matunec, savjetnica predsjednika Hrvatske obrtničke komore.

Mario Turalija, član Uprave HAMAG-BICRO-a predstavio je konkretne aktivnosti koje HAMAG-BICRO provodi u okviru projekta „Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija“ istaknuvši: „HAMAG-BICRO je 2017. proveo Javni poziv za iskaz interesa temeljem kojeg je od 169 poduzetničkih potpornih institucija registriranih u Republici Hrvatskoj, odabrano njih 59 koje će sudjelovati u Mreži PPI-a. PPI-i koji su uključeni u Mrežu imat će pristup komunikacijskom i informacijskom sustavu Mreže kao IT platformi za stjecanje znanja, sudjelovanje u kreiranju načina funkcioniranja Mreže putem radnih skupina i fokus grupa, ostvarit će mogućnost edukacijskih usavršavanja preko specijalističkih treninga za zaposlenike, sudjelovat će u mreži mentora te izradi modela njenog financiranja, a 2019. imat će mogućnost sudjelovanja u provedbi pilot-programa – razvoju standardiziranih usluga, koje će PPI-i nuditi poduzetnicima.

Inicijalne rezultate analize trenutnog stanja poduzetničkih potpornih institucija u Republici Hrvatskoj sudionicima konferencije predstavila je Tamara Sarvaš, ravnateljica Sektora za razvoj i podršku korisnicima: „Više od 65% PPI-a u svojem radu ima potrebu za angažiranjem vanjskih stručnjaka, a 54% njih to čini zbog nedostatka potrebnih stručnih znanja. Iz tog je razloga 34,21% PPI-a jačanje kapaciteta postojećih djelatnika kroz edukaciju istaknulo kao faktor koji je, uz faktor osiguranja financijskih sredstava za provedbu određenih aktivnosti, nužan za podizanje kvalitete usluge PPI-a, a u konačnici i bolje poduzetničke klime u Hrvatskoj“, zaključila je Sarvaš, pozvavši sve PPI-e da se uključe u proces izgradnje kvalitetnog poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj.

Uslijedilo je predstavljanje poduzetničkih potpornih institucija odabranih u okviru provedenog Javnog poziva i dodjela ugovora u suradnji. HAMAG-BICRO će, u suradnji s odabranim PPI-ima, razviti standardizirane visokokvalitetne usluge poduzetničkih potpornih institucija koje će biti regionalno ravnomjerno rasprostranjene i na dispoziciji poduzetnicima.

Više informacija možete pronaći na www.hamagbicro.hr i na www.strukturnifondovi.hr.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak provodi završne aktivnosti projekta „U čem' je problem?“, koji s provedbom završava 31.01.2018. Od početka veljače prošle godine, u suradnji s partnerima, suradnicima i mladim osobama iz Sisačko – moslavačke, Vukovarsko – srijemske i Osječko – baranjske županije, održali su se sastanci mladih i donositelja odluka, učilo o razvoju politika za mlade i provela analiza gorućih problema i prioriteta za razvoj politika za mlade.

Pozivamo vas da pogledate rezultate njihova zajedničkog rada, objedinjene u dokumentu „Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade u Sisačko – moslavačkoj, Vukovarsko – srijemskoj i Osječko – baranjskoj županiji“. Dokument možete pogledati ovdje.

Svoj primjerak Analize možete potražiti u uredima Hrvatskog zavoda zapošljavanje i Info centrima za mlade u Sisku, Vukovaru i Osijeku. Analiza će poslužiti izradi županijskih programa za mlade te ostalim strateškim dokumentima u području mladih u uključenim županijama.

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak, kojemu su podršku u provedbi projekta pružili partneri: PRONI centar za socijalno podučavanje, uredi Sisak, Vukovar i Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek i Područni ured Vukovar, Vukovarsko – srijemska i Sisačko – moslavačka županija te Agencija lokalne demokracije Sisak, kao i suradnik Osječko – baranjska županija. Projekt je financiran kroz program ERASMUS+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike, a ciljevi su mu povećati znanja i vještine mladih relevantne za procese razvoja politika za mlade i poticati dijalog između mladih i donositelja odluka odnosno tvoraca politika u području mladih i rada s mladima.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Odluku o odabiru poduzetničkih potpornih institucija za sudjelovanje u projektu "Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)" - pilot projekt.

Na temelju drugog općeg kriterija - kriterij izvrsnosti (odabir na razini RH temeljem dodijeljenih bodova) LAR Vjeverici je dodijeljeno 34 boda čime je ostvarila 20. mjesto na popisu i odabrana je među 39 poduzetničkih potpornih institucija koje će sudjelovati u ovom projektu temeljem kriterija izvrsnosti, odnosno među 59 PPI-jeva koji će sudjelovati na projektu temeljem oba opća kriterija.

Opći cilj projekta je jačanje ponude profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama te omogućio ujednačen pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama.

Lokalni poduzetnik, tvrtka Elektro Čop d.o.o. iz Županje, u okviru provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti tvrtke Elektro Čop kroz nabavu novog radnog vozila i informatičke opreme“ kupio je radno vozilo (kamion s hidrauličnom košarom) čime je ispunjen osnovni preduvjet za jačanje konkurentnosti i pozicije tvrtke na tržištu vezano za elektroinstalaterske radove te popravak javne rasvjete. Kupnjom navedenog vozila omogućeno je unapređenje kvalitete pružanja usluga tvrtke uz veću produktivnost i manje troškove.

Uz nabavu radnog vozila i usluge upravljanja projektom i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta, Elektro Čop d.o.o. će uložiti sredstva i u nabavu informatičke opreme te izradu promotivnih materijala.

Podsjećamo da su tvrtki Elektro Čop d.o.o. dodijeljena bespovratna sredstva Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 za navedeni projekt u iznosu od 196.000,00 HRK.

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na www.strukturnifondovi.hr.

Dana 09. studenog 2017. godine Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. potpisala je Ugovor o izvršenju usluge upravljanja projektom i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta „Povećanje konkurentnosti tvrtke Elektro Čop kroz nabavu novog radnog vozila i informatičke opreme“.

Podsjećamo da su tvrtki Elektro Čop d.o.o. dodijeljena bespovratna sredstva Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 za navedeni projekt sukladno Odluci o financiranju KLASA: 910-04/17-01/2060 URBROJ: 526-08-05/1-17-1405.

Naziv projekta: „Povećanje konkurentnosti tvrtke Elektro Čop kroz nabavu novog radnog vozila i informatičke opreme“

Cilj projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke Elektro Čop d.o.o. kroz nabavu novog radnog vozila i informatičke opreme s ciljem povećanja produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja.

Ukupna Vrijednost projekta: 492.873,25HRK
Prihvatljivi troškovi: 394.298,60 HRK
Iznos EU sredstava: 196.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 02.10.2017.-02.05.2018.
Kontakt: Elektro Čop d.o.o.
Bana Josipa Šokčevića 2, Županja
Web: elektrocop.hr
eMail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na www.strukturnifondovi.hr.

Općina Drenovci

Grad Županja

Općina Bošnjaci

Općina Vrbanja