Facebook info@lar-v.com +385 (0)32 830-477

Vijesti


EIT Digital, vodeća europska organizacija usmjerena na digitalnu transformaciju Europe putem digitalnih inovacija i edukacija poduzetnika, objavio je natječaj u sklopu kojeg poduzetnički timovi iz 20 europskih zemalja imaju priliku ostvariti pravo na financijsku potporu do 25.000 eura za razvoj svog minimalno održivog proizvoda u području digitalne – industrije, tehnologije, dobrobiti, financija ili gradova.

Od briljantne ideje iz navedenih područja do pokretanja tvrtke u manje od godinu dana i pronalaska prvog investitora.

Tko se može prijaviti?

- multidisciplinarni timovi od najmanje dvije osobe s inovativnom poslovnom idejom, Proof of Concept (PoC) ili prototipom iz područja digitalne
– industrije, tehnologije, dobrobiti, financija ili gradova;
- fizičke osobe (pojedinci koji čine timove od najmanje dvije nepravne osobe);
- državljani bilo koje od sljedećih 20 zemalja: Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Cipra, Češke, Estonije, Sjeverne Makedonije, Grčke, Malte, Crne Gore, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Srbije, Slovačke, Slovenije, Rumunjske i Ukrajine.

 

Maksimalan iznos financiranja je 25.000,00 eura kroz tri faze.

Prijave se zaprimaju do 26. travnja 2020. godine.

 

Kako dobiti 25.000,00 eura?

Program započinje dvodnevnim bootcampom, nakon čega slijedi osmotjedna faza pred-akceleracije u sklopu koje se provodi trening kod pet regionalnih partnera u Grčkoj, Latviji, Poljskoj, Portugalu i Sloveniji za stjecanje poduzetničkih vještina i znanja potrebnih za razvijanje i finaliziranje MVP-a.
Za prvu fazu razvoja i finalizaciju MVP-a dodjeljuje se 5.000,00 eura. Timovi koji uspješno završe program, uključe se na vrijeme i predstave snažan MVP, kvalificirani su za prvu tranšu Finalne nagrade u iznosu od 10.000,00 eura. U trećoj fazi, prvih 10 timova iz svih regija koji su primili prvu tranšu Finalne nagrade i koji pronađu investitora do 30. studenog 2020., ostvaruju pravo na dodatnih 10.000,00 eura.

Detalje o programu i natječaju, kao i pojašnjenja svake od tri faze programa, možete pronaći na poveznici https://www.eitdigital.eu/venture-program/.

Gdje se prijaviti? https://fondazioneeitdigitalitaly.submittable.com/submit

Uvjete za prijavitelje iz Hrvatske možete pronaći na:
https://www.eitdigital.eu/fileadmin/files/2020/venture-program/EIT_Digital_VP_Region_1_RRs_SAFE_2020.pdf

 

ZAGREB, 30. listopada 2018. - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) održala je svečanu konferenciju povodom otvorenja pilot projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (eng. BOND – Business Organistions Network Development)“ vrijednog 7.012.151,60 kuna, cjelokupno financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Cilj ovog projekta je kroz temeljne i specijalizirane edukacije zaposlenika poduzetničkih potpornih institucija (PPI) razviti visokokvalitetne usluge koje će na ujednačen način biti dostupne poduzetnicima u svim hrvatskim regijama. Jedan od rezultata projekta bit će Mreža poduzetničkih potpornih institucija kao platforma preko koje će HAMAG-BICRO koordinirati razvoj kompetencija PPI-a kroz sustav treninga. Projekt je strateški postavljen od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a operativno njime upravlja HAMAG-BICRO.

Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a otvorio je konferenciju uvodnim riječima: „HAMAG-BICRO ovom inicijativom želi okupiti sve poduzetničke potporne institucije na jednoj jedinstvenoj platformi, kako bismo malim i srednjim poduzetnicima olakšali pristup potrebnim informacijama, osigurali im integriranu pomoć u svim stupnjevima razvoja, prilagodili se njihovim potrebama i učinili svima podjednako dostupna poslovna znanja, usluge i partnere. Provedba ovog projekta dio je realizacije jednog od dugoročnih ciljeva Agencije, a to je lokalno pozicioniranje na institucionalnoj razini, čime se doprinosi decentralizaciji sustava i poticanje dostupnosti informacija, znanja i usluga svim poduzetnicima podjednako, bez obzira na njihovu adresu poslovanja.

Pozdravnim govorima prisutnima su se obratile Ana Mandac, pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta te Sanja Želinski Matunec, savjetnica predsjednika Hrvatske obrtničke komore.

Mario Turalija, član Uprave HAMAG-BICRO-a predstavio je konkretne aktivnosti koje HAMAG-BICRO provodi u okviru projekta „Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija“ istaknuvši: „HAMAG-BICRO je 2017. proveo Javni poziv za iskaz interesa temeljem kojeg je od 169 poduzetničkih potpornih institucija registriranih u Republici Hrvatskoj, odabrano njih 59 koje će sudjelovati u Mreži PPI-a. PPI-i koji su uključeni u Mrežu imat će pristup komunikacijskom i informacijskom sustavu Mreže kao IT platformi za stjecanje znanja, sudjelovanje u kreiranju načina funkcioniranja Mreže putem radnih skupina i fokus grupa, ostvarit će mogućnost edukacijskih usavršavanja preko specijalističkih treninga za zaposlenike, sudjelovat će u mreži mentora te izradi modela njenog financiranja, a 2019. imat će mogućnost sudjelovanja u provedbi pilot-programa – razvoju standardiziranih usluga, koje će PPI-i nuditi poduzetnicima.

Inicijalne rezultate analize trenutnog stanja poduzetničkih potpornih institucija u Republici Hrvatskoj sudionicima konferencije predstavila je Tamara Sarvaš, ravnateljica Sektora za razvoj i podršku korisnicima: „Više od 65% PPI-a u svojem radu ima potrebu za angažiranjem vanjskih stručnjaka, a 54% njih to čini zbog nedostatka potrebnih stručnih znanja. Iz tog je razloga 34,21% PPI-a jačanje kapaciteta postojećih djelatnika kroz edukaciju istaknulo kao faktor koji je, uz faktor osiguranja financijskih sredstava za provedbu određenih aktivnosti, nužan za podizanje kvalitete usluge PPI-a, a u konačnici i bolje poduzetničke klime u Hrvatskoj“, zaključila je Sarvaš, pozvavši sve PPI-e da se uključe u proces izgradnje kvalitetnog poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj.

Uslijedilo je predstavljanje poduzetničkih potpornih institucija odabranih u okviru provedenog Javnog poziva i dodjela ugovora u suradnji. HAMAG-BICRO će, u suradnji s odabranim PPI-ima, razviti standardizirane visokokvalitetne usluge poduzetničkih potpornih institucija koje će biti regionalno ravnomjerno rasprostranjene i na dispoziciji poduzetnicima.

Više informacija možete pronaći na www.hamagbicro.hr i na www.strukturnifondovi.hr.

Lokalni poduzetnik, tvrtka Elektro Čop d.o.o. iz Županje, u okviru provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti tvrtke Elektro Čop kroz nabavu novog radnog vozila i informatičke opreme“ kupio je radno vozilo (kamion s hidrauličnom košarom) čime je ispunjen osnovni preduvjet za jačanje konkurentnosti i pozicije tvrtke na tržištu vezano za elektroinstalaterske radove te popravak javne rasvjete. Kupnjom navedenog vozila omogućeno je unapređenje kvalitete pružanja usluga tvrtke uz veću produktivnost i manje troškove.

Uz nabavu radnog vozila i usluge upravljanja projektom i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta, Elektro Čop d.o.o. će uložiti sredstva i u nabavu informatičke opreme te izradu promotivnih materijala.

Podsjećamo da su tvrtki Elektro Čop d.o.o. dodijeljena bespovratna sredstva Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 za navedeni projekt u iznosu od 196.000,00 HRK.

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na www.strukturnifondovi.hr.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak provodi završne aktivnosti projekta „U čem' je problem?“, koji s provedbom završava 31.01.2018. Od početka veljače prošle godine, u suradnji s partnerima, suradnicima i mladim osobama iz Sisačko – moslavačke, Vukovarsko – srijemske i Osječko – baranjske županije, održali su se sastanci mladih i donositelja odluka, učilo o razvoju politika za mlade i provela analiza gorućih problema i prioriteta za razvoj politika za mlade.

Pozivamo vas da pogledate rezultate njihova zajedničkog rada, objedinjene u dokumentu „Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade u Sisačko – moslavačkoj, Vukovarsko – srijemskoj i Osječko – baranjskoj županiji“. Dokument možete pogledati ovdje.

Svoj primjerak Analize možete potražiti u uredima Hrvatskog zavoda zapošljavanje i Info centrima za mlade u Sisku, Vukovaru i Osijeku. Analiza će poslužiti izradi županijskih programa za mlade te ostalim strateškim dokumentima u području mladih u uključenim županijama.

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak, kojemu su podršku u provedbi projekta pružili partneri: PRONI centar za socijalno podučavanje, uredi Sisak, Vukovar i Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek i Područni ured Vukovar, Vukovarsko – srijemska i Sisačko – moslavačka županija te Agencija lokalne demokracije Sisak, kao i suradnik Osječko – baranjska županija. Projekt je financiran kroz program ERASMUS+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike, a ciljevi su mu povećati znanja i vještine mladih relevantne za procese razvoja politika za mlade i poticati dijalog između mladih i donositelja odluka odnosno tvoraca politika u području mladih i rada s mladima.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Odluku o odabiru poduzetničkih potpornih institucija za sudjelovanje u projektu "Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)" - pilot projekt.

Na temelju drugog općeg kriterija - kriterij izvrsnosti (odabir na razini RH temeljem dodijeljenih bodova) LAR Vjeverici je dodijeljeno 34 boda čime je ostvarila 20. mjesto na popisu i odabrana je među 39 poduzetničkih potpornih institucija koje će sudjelovati u ovom projektu temeljem kriterija izvrsnosti, odnosno među 59 PPI-jeva koji će sudjelovati na projektu temeljem oba opća kriterija.

Opći cilj projekta je jačanje ponude profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama te omogućio ujednačen pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama.

Općina Drenovci

Grad Županja

Općina Bošnjaci

Općina Vrbanja