Razvoj poduzetničke potporne infrastrukture u svrhu jačanja gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije, s naglaskom na Općinu Drenovci, i regionalne konkurentnosti kroz povećanje novih radnih mjesta te razvoj dinamične poduzetničke klime.

Izvor financiranja, program

Operativni program Regionalna konkurentnost: Shema dodjele
bespovratnih sredstava za poduzetničku infrastrukturu

Nositelj

Općina Drenovci

Partneri

Vukovarsko-srijemska županija
Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta

12.464.719,29 HRK                
1.640.094,64 EUR         99%

Iznos sufinanciranja nositelja

62.323,60 HRK                       
8.200,47 EUR               0,5%

Iznos sufinanciranja partnera

62.323,60 HRK                       
8.200,47 EUR               0,5%

PPID stranica: http://inkubator.lar-v.com/

Cilj projekta je doprinijeti razvoju i jačanju ekološki prihvatljive poljoprivrede te povećati socijalnu koheziju u prekograničnom području kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti, suradnju i povezivanje.

Izvor financiranja, program

CBC HRVATSKA-BiH 2007-2010

Nositelj

Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

Partneri

UPIP Žepče
Opština Teslić (BiH)
HRAST-agencija za razvoj VSŽ
Općina Drenovci
Poljoprivredni fakultet Osijek
OŠ Ivan Meštrović Drenovci

Ukupna vrijednost projekta

     397.645,94 €

176.703,45 € (udio RH)  

Iznos sufinanciranja nositelja

8.729,15 €

Iznos sufinanciranja partnera

24.738,48 €

Cilj projekta je privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta kroz uspostavu proaktivne investicijske podrške te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina. Kao rezultat projektnih aktivnosti uspostavljen je lokalni investicijski info punkt i osposobljen je proaktivni tim za podršku investitorima.

Izvor financiranja, program

Poduzetnički impuls,
Ministarstvo poduzetništva i obrta

Nositelj

Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

Partneri

Općina Bošnjaci
Općina Drenovci
Općina Vrbanja
Grad Županja

Ukupna vrijednost projekta

  211.254,74 HRK
    27.796,68 EUR

Iznos sufinanciranja nositelja

     -

Iznos sufinanciranja partnera

    87.068,76 HRK
    11.456,42 EUR

LIIP stranica: http://invest-in-slavonia.lar-v.com/

Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste, nogostupa i izgradnje parkirališta na području općine Drenovci oblikovan je s ciljem razvoja i poboljšanja osnovne infrastrukture u općini Drenovci kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost i uravnoteženi rast. Pored toga, provedba projekta direktno utječe na poboljšanje životnih i radnih uvjeta te kvalitetu života, stoga nedvojbeno ima pozitivan utjecaj i na poboljšanje ruralne depopulacije u općini Drenovci, a posebno u naselju Račinovci. Naime, ovim projektom osigurat će se osnovna prometna infrastruktura nužna za kvalitetan pristup kućanstvima, značajnim poljoprivrednim površinama u Račinovcima te seoskom groblju.

Izvor financiranja, program

IPARD, M.301

Nositelj

Općina Drenovci

Partneri

-

Ukupna vrijednost projekta

1.279.222,17 HRK

Iznos sufinanciranja nositelja

8.658,25 HRK

Iznos sufinanciranja partnera

-


Popularni linkovi


Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova EU

Strukturni investicijski
fondovi

Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

Poduzetnički impuls

Grad Županja

Općina Bošnjaci

Općina Vrbanja

Općina Drenovci

 


Vjeverica tim


Ana Cvitković Komesarović

+385 (0)99 301-70-10

ana.komesarovic@lar-v.com

ana.larv

Matej Brnić

+385 (0)99 286-25-91

matej.brnic@lar-v.com

matej.larv

Ružica Krpan

+385 (0)99 878-26-73

ruzica.krpan@lar-v.com

ruzica.larv

Tomislav Lešić

+385 (0)99 411-01-93

tomislav.lesic@lar-v.com

tomislav.larv

Katarina Damjanović

+385 (0)99 269-89-50

katarina.damjanovic@lar-v.com

katarina.larv