Ispis

Rekonstrukcija lokalne nerazvrstane ceste, izgradnja nogostupa i parkirališta


 

 

Naziv projekta Rekonstrukcija lokalne nerazvrstane ceste, izgradnja nogostupa i parkirališta
Cilj projekta Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste, nogostupa i izgradnje parkirališta na području općine Drenovci oblikovan je s ciljem razvoja i poboljšanja osnovne infrastrukture u općini Drenovci kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost i uravnoteženi rast. Pored toga, provedba projekta direktno utječe na poboljšanje životnih i radnih uvjeta te kvalitetu života, stoga nedvojbeno ima pozitivan utjecaj i na poboljšanje ruralne depopulacije u općini Drenovci, a posebno u naselju Račinovci. Naime, ovim projektom osigurat će se osnovna prometna infrastruktura nužna za kvalitetan pristup kućanstvima, značajnim poljoprivrednim površinama u Račinovcima te seoskom groblju.
Izvor financiranja, program IPARD, M.301
Nositelj Općina Drenovci
Partneri -
Ukupna vrijednost projekta 1.279.222,17 HRK
Iznos sufinanciranja nositelja 8.658,25 HRK
Iznos sufinanciranja partnera -