Facebook info@lar-v.com +385 (0)32 830-477

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA


 

1. UVOD

Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o. Drenovci (u nastavku teksta: LAR-V) posvećuje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu s važećim propisima. Zaštita privatnosti sastavni je dio operativnih procesa
LAR-V.

Svrha Politike zaštite osobnih podataka Lokalne agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o. Drenovci (u nastavku teksta: Politika) je omogućiti jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka korisnika LAR-V, te korisnicima omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podatcima i privolama.

 

2. PODRUČJE PRIMJENE

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke koje LAR-V prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje. Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može izravno ili neizravno utvrditi. Obradom osobnih podataka smatra se bilo koja radnja izvršena na osobnim podatcima. Primjerice, prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimnim podatkom smatra se podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom. Stoga se u skladu s važećim propisima i ne smatra osobnim podatkom.

Politika se primjenjuje na sve poslovne procese u nadležnosti LAR-V, te je obvezujuća za sve zaposlenike LAR-V i eventualno treće strane ukoliko LAR-V ima izvršitelja obrade osobnih podataka.

U kontekstu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka, te Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, LAR-V je u pravilu voditelj obrade podataka svojih zaposlenika i korisnika.

 

3. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

3.1. ZAKONITOST

Pri obradi osobnih podataka LAR-V postupa u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

3.2. OGRANIČAVANJE SVRHE

LAR-V prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u određenu i zakonitu svrhu, te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu s razlogom zbog kojeg su prikupljeni, osim ako nije drukčije zakonom propisano.

3.3. SMANJENJE KOLIČINE PODATAKA

LAR-V nastoji prikupljati i upotrebljavati samo one osobne podatke koji su nužni i primjereni za postizanje određene zakonite svrhe.

3.4. TOČNOST OSOBNIH PODATAKA

Osobni podatci koje LAR-V obrađuje moraju biti potpuni i točni, kako bi se osigurala maksimalna zaštita osobnih podataka i spriječile eventualne zloupotrebe. S tim u vezi, korisnik je dužan svaku promjenu podataka prijaviti LAR-V kako bi se u što kraćem roku izvršile promjene.

 

4. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

4.1. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Za svako prikupljanje osobnih podataka korisnika potrebna je odgovarajuća pravna osnova utemeljena na pojedinom zakonu, pravilniku, uredbi ili drugom pravnom aktu.

4.2. VRSTA PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Kod svakog prikupljanja osobnih podataka LAR-V nastoji prikupljati samo one podatke koji su potrebni za postizanje određene svrhe, a čije je prikupljanje propisano određenim pravilnikom, uredbom, natječajem unutar određenog programa ili projekta, ili drugim pravnim aktom. Ovdje je uglavnom riječ o podatcima kao što su ime i prezime, spol, OIB, datum i mjesto rođenja, te državljanstvo, adresa boravišta, kontakt podatci (kontakt broj, faks, adresa e-pošte).

4.3. SVRHA UPOTREBE PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA

LAR-V svaki prikupljeni osobni podatak upotrebljava u svrhu ispunjavanja pravnih obveza i objave podataka na mrežnim stranicama, te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza.

4.3.1. Ispunjavanje pravnih obveza

Na temelju odgovarajućih općih propisa, LAR-V obvezna je slati podatke o svojim zaposlenicima Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kako bi se ispunile odgovarajuće svrhe (ostvarivanje prava na obvezno zdravstveno osiguranjem, ostvarivanje prava na mirovinsko osiguranje, isplata plaće).

4.3.2. Objava podataka na mrežnim stranicama

LAR-V na svojim mrežnim stranicama može objaviti osobne podatke prilikom odobravanja i/ili realizacije određenih programa. LAR-V po završetku provedbe različitih projekata ili programa, sukladno važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama, na svojim mrežnim stranicama može objaviti imena i prezimena korisnika koji su bili uključeni u provedbu projekata ili programa.

4.3.3. Izvršavanje ugovornih obveza

LAR-V može obraditi osobne podatke u situacijama u kojima je korisnik suprotna ugovorna stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Primjerice, obrada osobnih podataka korisnika koji se prijavljuju na javni natječaj zapošljavanja u LAR-V).

4.4. PRIVOLA KORISNIKA

Pod privolom korisnika smatra se dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje korisnika kojom korisnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka u određene svrhe. Privola se može dati pisanim putem osobno u LAR-V, na sljedećim adresama: Vladimira Nazora 8 u Drenovcima, ili Josipa Jurja Strossmayera 1 u Županji (soba br. 3). Također, privola se može poslati na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Privola korisnika nužna je u situacijama kada se obrada osobnih podataka ne temelji na ispunjavanju zakonske ili ugovorne obveze. Takve privole uključuju primjerice, slanje Newslettera zainteresiranim korisnicima ili zaprimanje novosti o održavanju različitih radionica i/ili edukacija. LAR-V će adresu e-pošte korisnika koristiti isključivo za namjenu za koju je korisnik dao privolu, te je neće neovlašteno koristiti u druge svrhe.

Potrebno je istaknuti kako LAR-V neće obavljati ovakvu vrstu obrade osobnih podataka bez privole korisnika, niti će obrađivati podatke korisnika u drugim slučajevima u kojima je po važećim propisima nužna privola. Korisnik u svakom trenutku ima pravo povući svoju privolu za pojedinu vrstu obrade osobnih podataka.

4.5. KORIŠTENJE I POHRANJIVANJE KOLAČIĆA (HTTP COOKIES)

Stranica LAR-V upotrebljava tzv. „kolačiće“ (engl. cookies). Kolačići su male datoteke koje se privremeno pohranjuju na tvrdom disku, što internet stranicama omogućuje prepoznavanje računala prilikom svakog posjeta. Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, pritom ne identificirajući osobe.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe, te za funkcioniranje svih značajki internetske stranice. Mogu biti stalni kolačići koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjete, te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

LAR-V koristi kolačiće za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti, te u svrhu funkcionalnosti internet stranice, poboljšanja korisničkog doživljaja, osiguravanje integracije s društvenim mrežama i prikaz (ciljanih) reklamnih sadržaja. Podatci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo anonimno. Ovisno o postavkama pojedinog internetskog pretraživača, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako postoji nesuglasnost njihovom upotrebom, kolačići se mogu u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na računalu ili mobilnom uređaju, i to na način podešavanja postavki preglednika koji se koristi.

Više informacija o upravljanju kolačićima nalazi se na stranicama preglednika koji se koristi. Kako je svrha kolačića poboljšanje i mogućnost upotrebe internet stranice LAR-V, sprječavanjem ili brisanjem kolačića može se onemogućiti funkcioniranje značajki internet stranice LAR-V ili uzrokovati drukčiji rad i izgled u pregledniku koji se koristi.

4.6. ZAŠTITA KORISNIČKIH PODATAKA

LAR-V se služi različitim tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan LAR-V, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka u skladu s praksom zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

4.7. PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

LAR-V ima pristup osobnim podatcima koje obrađuje i s tim podatcima postupa sukladno važećoj nacionalnoj i EU regulativi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Prema tome, LAR-V nikada nikome ne prodaje, niti dobiva bilo kakvu financijsku korist od osobnih podataka korisnika. Isto tako, LAR-V ne prosljeđuje i ne razmjenjuje osobne podatke s bilo kojim drugim pravnim ili fizičkim osobama, osim u slučajevima kada postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (primjerice, na temelju zahtjeva suda); kada postoji ugovorno vezana međusobna suradnja s državnim tijelima (primjerice, ministarstvima ili drugim agencijama) za potrebe provjere ili razmjene podataka; na temelju privole korisnika.

4.8. PRAVA KORISNIKA

Osim upravljanja privolama, korisnik ima, sukladno važećim propisima i sljedeće aktivne uloge:

  • pravo na ispravak – korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose,
  • pravo na brisanje – korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja,
  • pravo na prigovor – korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na svaku obradu podataka korisnika koji se temelje na tzv. legitimnom interesu LAR-V. U tom slučaju LAR-V neće obrađivati podatke u navedene svrhe, osim ako je drukčije naznačeno.
  • pravo na pristup – korisnik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podatci, pravo na pristup tim podatcima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima i predviđenom razdoblju u kojem će podatci biti pohranjeni i slično.

4.9. KONTAKT

Svoja prava korisnik može ostvariti podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva u slobodnoj formi osobno u LAR-V, i to na adresama Vladimira Nazora 8, 32257 Drenovci, ili Josipa Jurja Strossmayera 1, 32270 Županja (soba br. 3); poštom na gore navedene adrese LAR-V ili na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ako korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka, prijavljuje je pisanim putem na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na poštansku adresu: Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o., Vladimira Nazora 8, 32257 Drenovci U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih uz Politiku ili zaštitu osobnih podataka pri LAR-V, korisnik se može obratiti na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

5. IZMJENE I DOPUNE POLITIKE

Ova Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave na službenoj internet stranici LAR-V. O mogućim izmjenama i dopunama Politike korisnici će biti pravovremeno obaviješteni putem objave na službenoj internet stranici LAR-V.

 
 
 
 
 
 

Općina Drenovci

Grad Županja

Općina Bošnjaci

Općina Vrbanja